Algemene voorwaarden

Wij streven naar een langdurige, maar tevens ook duurzame samenwerking. We vinden het daarom belangrijk dat we duidelijk afspreken wat we van elkaar kunnen verwachten.

Algemene voorwaarden

Wij willen je graag een goede dienstverlening bieden en vinden het daarom belangrijk dat het duidelijk is wat je van ons kunt verwachten. Hieronder tref je onze algemene voorwaarden aan, deze zijn van toepassing op jou.
Heb je na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres info@qanjer.nl of het telefoonnummer 085 – 06 478 70.

1. Definities

1.1. Qanjer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Qanjer B.V., met KvK-nummer 82894272.
1.2. Partner(s): dienstverleners – rechtspersonen en natuurlijke personen – die met Qanjer een overeenkomst sluiten met als doel van Qanjer offerteaanvragen te ontvangen.
1.3. Jij: de aanvrager – rechtspersoon of natuurlijke persoon – die een offerteaanvraag invult via de website van Qanjer.
1.4. Offerteaanvraag: een door een bezoeker van de website ingezonden verzoek om via de website van Qanjer in contact te komen met Partners
1.5. Website: alle websites die Qanjer exploiteert voor haar dienstverlening.

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de offerteaanvraag die Qanjer je via de website biedt. Als je een offerteaanvraag plaatst, dan gelden deze algemene voorwaarden tussen Qanjer en jou.
2.2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, als je dit voorafgaand aan je offerteaanvraag uitdrukkelijk schriftelijk met Qanjer bent overeengekomen.
2.3. Qanjer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigingen. Jij stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden gelden tussen Qanjer en jou.

3. Dienstverlening van Qanjer

3.1. Via de website van Qanjer kun je gratis een offerteaanvraag doen voor een door jou opgegeven dienst.
3.2. Qanjer stuurt je offerteaanvraag aan maximaal vijf relevante Partners die de door jou gezochte dienst aanbieden.
3.3. Qanjer brengt met haar dienstverlening vraag en aanbod bij elkaar. Qanjer is geen partij bij de eventuele overeenkomst die jij en een Partner met elkaar sluiten.

4. Offerteaanvraag

4.1. Als Qanjer je offerteaanvraag ontvangt, beoordeelt zij deze aanvraag. Als de aanvraag compleet is, stuurt zij deze door aan de Partners die Qanjer op basis van de gegevens uit jouw offerteaanvraag voor je heeft geselecteerd.
4.2. Qanjer garandeert niet dat de Partners contact met je opnemen.

5. Jouw gegevens

Qanjer beschermt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover verwijst Qanjer naar haar Privacy Policy voor de Aanvrager.

6. Klachten

6.1. Qanjer wil graag dat haar dienstverlening aansluit bij je verwachtingen. Als je een klacht hebt over de dienstverlening van Qanjer, verzoekt Qanjer dit te melden via het e-mailadres info@qanjer.nl.
6.2. Klachten worden in behandeling genomen als zij schriftelijk worden ingediend via het vermelde e-mailadres. De klacht dient een beschrijving van de situatie en eventuele bewijsstukken te bevatten.
6.3. Qanjer streeft ernaar binnen vijf werkdagen de klacht van reactie te voorzien.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Qanjer is alleen aansprakelijk voor directe schade van jou, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Qanjer.
7.2. Qanjer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
7.3. Qanjer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen en/of nalaten van een Partner.
7.4. De aansprakelijkheid van Qanjer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert.
7.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Qanjer.

8. Nietigheid

Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

9. Toepasselijk recht

Op overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen is Nederlands recht van toepassing.

10. Bevoegde rechter

Geschillen tussen Partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van Rechtbank Rotterdam.

Versie: 1 juni 2021

De beste service van Nederland!

Vind direct de beste deal.

  • Ontvang gratis & vrijblijvend 3 offertes
  • Meer dan 15,000 matches
  • Leveranciers door geheel Nederland
  • Meer dan 100 gescreende partners

Wat onze klanten over ons zeggen

Onze klanten geven ons gemiddeld een:
4.6 | 1242 reviews.

1
2

Neem contact met ons op

null + null =

Gratis en vrijblijvend 3 offertes ontvangen? Bespaar tot 40%!

Offerte aanvragen